Padající sníh ve spreji 600 ml

Kód: 41
351 Kč 290,08 Kč bez DPH
Skladem

Vytváří velmi působivé lehce se vznášející sněhové vločky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Padající sníh ve spreji vytváří nádherné padající vločky. Každá nádobka je vybavena dvěma různými tryskami, takže si můžete vyrobit větší či menší vločky. Padající sníh ve spreji je úsporný způsob, jak imitovat sníh pro fotografování nebo jen tak pro radost. Takto vytvořený sníh se po několika minutách rozplyne.

Výstražné symboly nebezpečnosti:

 

H-věty a P-věty:

H222 - Extrémně hořlavý aerosol
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 
P410+412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

 

Ke stažení: Bezpečnostní list

Doplňkové parametry

Kategorie: Sníh ve spreji
Hmotnost: 0.5 kg