Frost effect 400 ml

Kód: 46
847 Kč 700 Kč bez DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

FROST EFFECT velmi věrohodná imitace námrazy. Snadné nanášení, před použitím důkladně protřeste a ze vzdálenosti cca 30 - 40 cm a pod úhlem cca 45° nastříkejte jemnou vrstvu na povrch. Tuto námrazu lze nanést na většinu povrchů. Odstranění tohoto efektu je ještě jednodušší, když na povrch nastříkáte nejprve ECO ANTISPOT a až potom námrazu. Pak lze námrazu setřít suchým hadříkem nebo umýt vodou s mýdlem. Upozornění: FROST EFFECT může v některých případech poškodit plastové nebo malované objekty. 

TOTO NENÍ PRODUKT FIRMY SNOWBUSINESS

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:

H222 - Extrémně hořlavý aerosol
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Doplňkové parametry

Kategorie: Sníh ve spreji
Hmotnost: 0.41 kg