Antispot sprej

Kód: 49
484 Kč 400 Kč bez DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

ECO ANTI SPOT 400ml je ideální pomocník při fotografování a filmování lesklých předmětů (sklo, kovové a chromové prvky, plasty atd.) Před použitím důkladně protřeste! Ze vzdálenosti cca 20 cm a pod úhlem cca 45° nastříkejte jemnou matnou vrstvu, která rozptýlí a zakryje nežádoucí prudké a ostré odlesky. ECO ANTI SPOT můžeme použít jako podkladovou vrstvu pro snadnější odstranění efektů pavučiny a námrazy.

Upozornění: V některých případech ECO ANTI SPOT může poškodit plastové či lakované předměty.
 
TOTO NENÍ PRODUKT FIRMY SNOWBUSINESS
 

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:
H222 - Extrémně hořlavý aerosol
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Doplňkové parametry

Kategorie: Sníh ve spreji
Hmotnost: 0.41 kg