Umělý sníh pro výzdobu

Polymerové kroupy Zobrazit v plné velikosti

Polymerové kroupy

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H302 - Zdraví škodlivý při požití.

Produkty skladem: 15

2 541 Kč 2 100 Kč bez DPH

2 541 Kč za kg

Hodnocení produktu